Oppimisanalytiikkapedagogiikan kehittäminen yhteistyössä

OAHOT-hankeyhteistyö Rantakylän normaalikoulussa

Perusopetuksen oppilaiden oman oppimisen ohjaamisen ja itseohjautuvan oppimisen taidoista on puhuttu paljon viime aikoina. On pohdittu sitä, missä määrin lapset ovat kykeneviä asettamaan tavoitteita, seuraamaan, monitoroimaan ja arvioimaan omaa oppimistaan, ja miten heitä pitäisi siinä tukea. Tähän haasteeseen on pureuduttu Itä-Suomen yliopistossa toteutettavassa Oppimisanalytiikan hyödyntäminen itseohjatun oppimisen tukemisessa koulutuspolun eri vaiheissa (OAHOT) -hankkeessa.

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukouluista Rantakylän normaalikoulu pääsi mukaan FCLab-hankkeen toiseen vaiheeseen mukaan syksyllä 2020. Tässä hankkeessa Rantakylän osuus painottui vahvasti oppimisanalytiikan kehittämiseen ja näin ollen oli luonnollista lähteä tekemään yhteistyötä OAHOT-hankkeen tutkimusryhmän kanssa.

Lukuvuoden 2020-2021 aikana Rantakylän normaalikoulun Koski-solussa (5.-6. lk) toteutettiin kaksi pilottia, joista ensimmäinen käsitteli Avaruus-teemaa ja jälkimmäinen Kestävää kehitystä. Avaruus-pilotin suunnittelussa tehtiin yhteistyötä luokanopettajakoulutuksen opetusteknologian opetuskäyttöön liittyvän opintojakson opiskelijoiden kanssa ja Kestävä kehitys-pilotissa puolestaan vastasivat H3 eli syventävää harjoittelua suorittavat opiskelijat.

Näiden pilottien jälkeen jäämme mielenkiinnolla odottamaan lopullisia tuloksia ja hyviä oppimisanalytiikan sovelluksia koulussa hyödynnettäväksi.

OAHOT-hankkeen johtajan, professori Laura Hirston ja Rantakylän normaalikoulun lehtori Kimmo Nyyssösen artikkeli löytyy kokonaisuudessaan Sirius-verkkojulkaisusta: https://issuu.com/enorssi/docs/sirius_2_2021/1?ff

Hankkeen etenemistä voi seurata sivulla https://sites.uef.fi/oahot/ , josta löytyy myös OAHOT-blogi, jossa hankkeen toimijat ja yhteistyökumppanit kirjoittavat oppimisanalytiikkaan ja oppimiseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista.