FCLab lyhyesti

FCLab.fi on Suomen yliopistojen koulujen yhteinen hanke, jossa kehitetään uusia oppimisympäristöjä, opetusteknologiaa ja pedagogiikkaa.  Suomen hanke on mukana kansainvälisessä Future Classroom Lab konseptissa, joka  keskittyy oppimisympäristöjen kehittämiseen ja opettajien täydennyskoulutustarpeisiin. Siihen liittyy olennaisena osana kansainvälinen demotilojen FCL Network of Learning Labs -verkosto. Future Classroom Lab -toimintaa koordinoi kansainvälisesti European Schoolnet, ja se saa rahoituksen toiminnalleen Euroopan opetusministeriöiltä. Suomessa FCLab-toimintaa koordinoi ja rahoittaa Opetushallitus.

Suomalaiset Future Classroom Labit sijaitsevat kaikki yliopistojen harjoittelukouluissa. FCLab.fi-hankkeen I vaiheessa (2018–2020) luotiin erilaiset labit kolmelle paikkakunnalle (Tampere, Oulu, Joensuu). Hankkeen II (2020–2021) vaihe laajensi verkoston kattamaan kuusi labia  (Tampere, Oulu, Joensuu, Jyväskylä, Helsinki, Vaasa). Lukuvuonna 2021–2022 FCLab-hanke III vaiheessaan laajeni kattamaan kaikki Suomen yliopistolliset koulut.  Nyt FCLab-verkosto käsittää siis kymmenen paikkakuntaa kattaen maantieteellisesti koko maan. Kukin yksikkö toimii paitsi aktiivisesti verkostossa myös omassa seutukunnassaan yksikkönä, joka toteuttaa täydennyskoulutusta sekä tutkimus, kehitys- ja kokeilutoimintaa.