Future Classroom Lab (FCLab.fi) on oppimisympäristöjen kehittämiseen ja opettajien täydennyskoulutustarpeisiin keskittyvä konsepti, johon liittyy olennaisena osana kansainvälinen demotilojen FCL Network of Learning Labs -verkosto. Future Classroom Lab – toimintaa koordinoi European Schoolnet, ja se saa rahoituksen toiminnalleen Euroopan opetusministeriöiltä. Suomessa FCLab-toimintaa koordinoi ja rahoittaa Opetushallitus.