FCLab Turku

Turun normaalikoulu on Turun yliopiston harjoittelukoulu. Koulussa suorittavat opetusharjoitteluaan sekä luokan- että aineenopettajaharjoittelijat osana opettajan pedagogisia opintojaan. Näihin opintoihin liittyy myös oppimisen ja opettamisen tutkimus- ja kehitystyö sekä opettajien täydennyskoulutus ja koulutusvienti ulkomaille. Yhtenä osana harjoittelua on myös opetusteknologian käyttö. Turun normaalikoulussa työskentelee päivittäin 1500 ihmistä: oppilaita on 1159, perusasteella 849 ja lukiotasolla 310. Opettajia ja muuta henkilökuntaa on noin 100 ja opetusharjoittelijoita keskimäärin 250.

Turun normaalikoulu lähti mukaan FCLab.fi-hankkeeseen syksyllä 2021 hankkeen III vaiheen käynnistyessä.