Turun normaalikoulu lähti mukaan FCLab.fi-hankkeeseen syksyllä 2021 hankkeen III vaiheen käynnistyessä.

Turun normaalikoulu on hyvin moderni ja moni-ilmeinen koulu, jossa työskentelee päivittäin 1500 ihmistä: oppilaita on 1159, perusasteella 849 ja lukiotasolla 310. Opettajia ja muuta henkilökuntaa on noin 100 ja opetusharjoittelijoita keskimäärin 250. Tavallisen opetustyön lisäksi Norssilla on muitakin tehtäviä.

Oppimisanalytiikka eri keinoin muodostaa koulumme III vaiheen ytimen.