Oppimisen vyöhykkeet

FCLab.fi -hankkeessa kehitetään oppimisympäristöjä mm. oppimisen vyöhykkeiden (zones) näkökulmasta. Tavoitteellisesti suunnitellut, eri tavoin kalustetut ja varustellut vyöhykkeet mahdollistavat monipuolisesti opetuksen ja oppimisen menetelmiä sekä erilaisia tarpeita. Vyöhykkeet voivat olla olosuhteista riippuen täysin erillisiä tai ne voivat olla osin päällekkäisiä alueita.

TUTKI – EXPLORE
Tutkimisen vyöhyke sopii erityisesti tiedonhakuun ja prosessoimiseen sekä projektityöskentelyyn. Alueella voi opiskella ja harjoitella ryhmässä tai yksin.

SYVENNY – IMMERSE
Syventymisen vyöhykkeellä voi rauhoittua ja keskittyä. Se sopii myös lukemiseen ja tarpeen tullen asioiden pohtimiseen pienessä ryhmässä.

VAIKUTA – INFLUENCE
Vaikuttamisen vyöhykkeellä voidaan harjoitella esimerkiksi esiintymistä ja argumentointia. Se sopii hyvin myös sosiaalisiin tilanteisiin sekä pelaamiseen ja mediakasvatukseen.

ILMAISE – EXPRESS
Ilmaisun vyöhyke sopii hyvin erilaisin kehollisiin ja motorisiin harjoituksiin, liikkumiseen sekä vuorovaikutustilanteisiin, ilmaisuharjoituksiin ja draamaan.

LUO – CREATE
Luovuuden vyöhyke on innovatiiviseen värkkäämiseen (maker), teknologiaan ja mediakasvatukseen soveltuvaa aluetta, jossa onnistuvat myös kuvataiteiden ja käsityön tehtävät. atiiviseen värkkäämiseen (maker), teknologiaan ja mediakasvatukseen soveltuvaa aluetta, jossa onnistuvat myös kuvataiteiden ja käsityön tehtävät.

Kun vyöhykkeisiin sekä niiden kalustamiseen ja varustamiseen yhdistetään hyvin laaja muunneltavuus, oppimisympäristö on mahdollisimman monipuolinen ja joustava.

Hyvä oppimisympäristö mahdollistaa monia eri tyyppisiä oppimismenetelmiä.

Oheisessa kuvassa ovat KAKS10 56:n eli Tampereen Future Classroom Labin vyöhykkeet.