FCLab.fi-hankkeen (Future Classroom Lab) yksi uusi yksikkö sijaitsee Helsingissä. Kaksi toimipistettä, Helsingin normaalilyseo ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu, ovat osa Helsingin yliopiston kasvatustieteellistä tiedekuntaa. Molemmissa kouluissa toteutetaan kokeilu-, kehittämis- ja tutkimusyhteistyötä (TutKoKe-toiminta) oman yliopiston yksiköiden, harjoittelukoulujen ja harjoittelukouluverkoston sekä lähialueen toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään myös kaupallisten toimijoiden ja muiden verkostojen kanssa (mm. Microsoft ja Innokas-verkosto).

Helsingin normaalilyseossa ovat peruskoulun luokat 1-2 ja 7-9 sekä lukio, yhteensä noin 640 oppilasta ja opiskelijaa. Viikin normaalikoulussa ovat peruskoulun luokat 1-9 ja lukio, yhteensä noin 940 oppilasta ja opiskelijaa. Lisäksi kouluissa toteutetaan opetusharjoittelua vuosittain noin 350-400 opetusharjoittelijalle.