FCLab Jyväskylä

FCLab.fi-hankkeen (Future Classroom Lab) yksi uusi yksikkö sijaitsee Jyväskylässä. Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan kuuluvan Normaalikoulun tehtävänä on järjestää perusopetusta, lukiokoulutusta ja opettajankoulutukseen kuuluvaa ohjattua opetusharjoittelua. 

Normaalikoulu toteuttaa kokeilu-, kehittämis- ja tutkimusyhteistyötä yliopiston eri tiedekuntien ja laitosten kanssa sekä mm. muiden harjoittelukoulujen kanssa. 

Jyväskylän normaalikoulussa on henkilöstöä noin 100, oppilaita yli 1000 ja opetusharjoittelijoita vuosittain noin 800.