FCLabin lukiohankkeet ulottavat verkoston kehitystoiminnan useisiin yliopistollisten harjoittelukoulujen lukioihin. FCLab kehittää eri tavoin oppimisympäristöjen, opetusteknologiaa ja pedagogiikkaa. Verkosto edistää opetusteknologian käyttöä ja kehittää uusia opiskelukäytänteitä.

Joensuu

FCLab.lukio-hanke edistää uutta pedagogiikkaa, opiskelumotivaatiota ja koulupäivän aikaista palautumista sekä tukee lukion (LOPS 2021) laaja-alaisen osaamisen osa-alueita, kuten vuorovaikutusta, hyvinvointia, ympäristöosaamista, monitieteisyyttä ja luovuutta. Hankkeella on useita tutkimus- ja yritysyhteistyökumppaneita.

Lue lisää: https://blogs.uef.fi/fclab-lukio/