FCLab ja oppimisen vyöhykkeet
– ITK-konferenssi 2019

FCLab-tiimistämme Mikko Horila ja Tuomo Tammi vierailivat 21.-22.3.2019 Aulangolla Hämeenlinnassa ITK-konferenssissa. Torstain ITK-esitys keskittyi pienen hanke-esittelyn lisäksi oppimisen vyöhykkeisiin.

FCLabien oppimaisema perustuu vyöhykeajatteluun, jolloin kukin vyöhyke on optimoitu yksittäisen tulevaisuuden taidon harjoitteluun monipuolisin menetelmin. Vyöhykkeet ja tulevaisuuden taidot ovat vahvasti sidoksissa peruskoulun opetussuunnitelmaan tukien sitä. Suomen vyöhykemalli on  tuotettu lukuvuoden 2018-2019 aikana.

Erilaiset ja eri tavoin varustellut vyöhykkeet mahdollistavat monipuolisen ja innovatiivisen työskentelyn osana oppimista. Suomen kolme ensimmäistä FCLabia on perustettu Opetushallituksen rahoittamana Joensuuhun, Ouluun ja Tampereelle harjoittelukouluihin, joissa erityisen tärkeää on tulevaisuuden opettajien valmiuksien kehittäminen.

Tampereen labiin ollaan rakentamassa Smart Workplace by Martela -järjestelmää. Sen myötä yksikössä pystytään seuraamaan oppilaiden ja opettajien  sijoittumista ja vyöhykkeiden toimintaa  realiajassa, ja teknologia nauhoittaa myös pidemmän ajan workflown (tilojen ja vyöhykkeiden käyttö sekä liikkuminen niiden välillä), jotta näemme minkälaista eri teknologioiden ja kalusteiden käyttö vyöhykkeillä on. Tämä auttaa näkemään tuotteiden käyttötavat ja -määrät eri tilanteissa.

FCLab.fi / ITK 2019 esitysmateriaali (ppt / pdf)