Oppimisympäristö- ja yhteisopettajuus-workshop Tampereella 16.1.2020

Tampereen FCLabin ja KAKS10 56:n Mikko Horila ja Tuomo Tammi järjestivät 16.1.2020 workshopin Pirkkalan Kirkonkylän koulun opettajille. Kirkonkylän koulun saneeraus- ja laajennusprojekti on käynnistynyt, ja opettajakunta rehtori Mikko Salkinojan johdolla halusi kouluttautua ja suunnitella tulevia oppimisen tiloja sekä toimintamalleja yhdessä FCLabin kanssa. Workshopissa Horila ja Tammi kertoivat omista kokemuksistaan uuden oppimisympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa sekä yhteisopettajuudesta ja tilasuunnitteluun liittyvistä lukuisista asioista. Pirkkalan kouluhankkeessa suunnittelussa on huomioitu selkeästi FCLab.fi-hankkeen lanseeraamat oppimisen vyöhykkeet (https://fclab.fi/oppimisen-vyohykkeet/) sekä haluttu siirtyä koko koulun tasolla yhteisopettajuuden suuntaan.

Rehtori Mikko Salkinoja kertoo workshopin jälkeen:

”Erittäin hienoa, että tällainen workshop järjestyi ja pääsimme nimenomaan autenttisiin tiloihin vierailulle. Tärkeää oli saada koko opettajaporukka paikalle, jotta yhteistä ymmärrystä erilaisista tilaratkaisuista syntyy. 

Olen kokenut yhteistyön Tampereen norssin FCLabin ja KAKS10 56:n opettajien kanssa erittäin sujuvana, hedelmällisenä ja ajatuksia herättävänä. Oppimisen ympäristössä on lähdetty opetussuunnitelmasta ja oppimisen edellytyksistä. Erilaiset oppijat tarvitsevat erilaisia tiloja, jotta oppiminen on mahdollisimman mielekästä ja tehokasta. Kaikkea tätä on KAKS10:n toiminnassa ja tilaratkaisuissa pohdittu.

Workshopissa keskityttiin juuri niihin asioihin, joita toiveena oli. Työpaja auttoi meitä muodostamaan yhteistä näkemystä siitä, mitä kohti olemme menossa tilojen ja toimintakulttuurin osalta. Yhteinen ymmärrys ja tietopohja on johtajan näkökulmasta oleellisen tärkeää, jotta oppimisen tilojen ja toimintakulttuurin muutos saataisiin onnistuneesti vietyä läpi.”

Rehtori Salkinoja on itse ollut aloitteellinen yhteistyössä FCLabin ja KAKS10n kanssa. Hän oli seuraamassa FCLab-esitystä Aulangolla ITK:ssa keväällä 2019 ja otti sen pohjalta yhteyttä. Pirkkalan kouluprojektiin liittyi alusta asti avoimuus sekä ajatus joustavista oppimisen tiloista ja oppimisen vyöhykkeistä. Lisäksi opettajat haluttiin vahvasti osallistaa ja sitouttaa suunnitteluun tavalla.