Digiviikko ”Kaikki koodaa” osallisti koko Rauman normaalikoulun

Oppilaat astelevat sisään henkilökohtaiset iPadit mukanaan ja istuutuvat lattialle asetetuille istuintyynyille kuuntelemaan lyhyttä, ytimekästä avausta. “Tervetuloa koodaamaan 3A! Oletteko valmiit kokeilemaan ja tutkimaan?”. Digiluokka täyttyy pian monenmoisista roboteista, joiden toimintoja koodataan yhteistyössä toinen toista kannustaen.

Rauman normaalikoululla koettiin helmikuussa koodauksen riemua, kun yksi koulun luokkatiloista on muutettu viikon ajaksi digipedagogiseksi monitoimitilaksi. Digipedagogiseen tilaan, eli ihan tavalliseen luokkahuoneeseen on koottu kaikki koulun digipedagogiset välineet ja laitteet, joita kaikki koulun oppilaat ovat päässeet testaamaan viikon aikana heille suunnitelluissa digityöpajoissa. Pulpetit ovat tehneet tilaa lattialle rakennetuille radoille ja hyllyihin on koottu monenlaisia laitteita ja välineitä.

Rauman FCLab-hanketoiminnan tavoitteena on kehittää ja rakentaa mm. pedagogiikkaa ja opetusteknologiaa hyödyntäen monipuolisia, tulevaisuuden oppimiseen innostavia yhteisöllisiä oppimisympäristöjä, jotka ovat avoimia kaikille. Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat osallisuus, innostavuus, yhteisöllisyys ja tulevaisuuden taidot. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet olla mukana ideoimassa, kehittämässä ja kokeilemassa erilaisia työtapoja sekä oppimassa uusia taitoja.

Rauman FCLab-hanketoiminnan tavoitteena on kehittää ja rakentaa mm. pedagogiikkaa ja opetusteknologiaa hyödyntäen monipuolisia, tulevaisuuden oppimiseen innostavia yhteisöllisiä oppimisympäristöjä, jotka ovat avoimia kaikille. Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat osallisuus, innostavuus, yhteisöllisyys ja tulevaisuuden taidot. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet olla mukana ideoimassa, kehittämässä ja kokeilemassa erilaisia työtapoja sekä oppimassa uusia taitoja.

Kehittämis- ja hanketoimintamme perustana on koko koulun henkilöstön ja oppilaskunnan osallistaminen ja yhteisen hyvän rakentaminen. On tärkeää, että jokainen yhteisömme jäsen saa olla mukana ja vaikuttaa. Viime syyslukukauden aikana on toteutettu koko kouluyhteisöä osallistavia ideariihiä ja -työpajoja, joissa on ideoitu ja suunniteltu meidän kaikkien yhteistä Tulevaisuuden Norssia. Nyt toteutettu digiviikko syntyi tämän yhteisen ideoinnin pohjalta. Se vastaa tarpeeseen rakentaa yhdenvertainen digiosaamisen jatkumo alkuopetuksesta yläluokille. Digiviikon suunnittelussa on hyödynnetty myös “Uudet lukutaidot” -kehittämishankkeen osaamisen kuvauksia. Lisäksi toiveena on rakentaa kouluumme monipuolinen pedagoginen oppimisympäristö, jossa digilaitteet ovat kaikkien saatavilla.

Viikko oli monella tapaa onnistunut. Viikolle asetetut tavoitteet toteutuivat ja viikko sytytti oppilaisiin kipinän koodaamiseen ja digipedataitojen harjoitteluun. Toiminnan myötä kouluumme on rakennettu digitaitojen oppimiseen yhtenäinen pohja, josta on hyvä lähteä kehittämään tätä digiosaamisen jatkumoa. Myös digilaitteiden saatavuus ja digitoimintaan soveltuva luokkatila mahdollistavat yhdenvertaisen oppimisen jokaiselle koulumme jäsenelle. On ollut ilo nähdä koulumme kaikkia oppilaita yhteisen aktivoivan ja osallistavan työskentelyn parissa.

Työpajan päätteeksi oppilaat esittävät omia tuotoksia innokkaasti muille ja palaute kuuluu kirkkaasti “Saadaanko me tulla huomenna uudestaan?”

Jenna Lonka, Juha Ståhlberg, Kalle Nyberg
ja Petteri Syrjänen

Tutustu koulumme toimintaan kotisivuillamme https://sites.utu.fi/rnk/

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:
Instagram @raumannormaalikoulu
Facebook @rauman.normaalikoulu
Twitter @RaumanNorssi