VIERAILULLA UUDESSA PIRKKALAN KIRKONKYLÄN KOULUSSA

FCLabin ja Pirkkalan Kirkonkylän koulun hedelmällinen yhteistyö kouluprojektissa

Mikko Horila ja Tuomo Tammi FCLabin Tampereen yksiköstä kävivät vierailulla uudessa Pirkkalan Kirkonkylän koulussa 16.3.2023. Koulun vs. rehtori Marianne Tammi ja opetuspäällikön tehtäviin siirtynyt Mikko Salkinoja esittelivät uusia, vasta käyttöönotettuja tiloja perusteellisella koulukierroksella. Saimme huomata, että kouluprojekti on varsin onnistunut ja yhteistyömme on kantanut tulosta.

FCLabin keskeisimpiä alkuvaiheen tavoitteita oli laatia suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja opetussuunnitelmaan sopiva oppimisen vyöhykemalli. Tämä malli lanseerattiin keväällä 2019 ja se herätti heti merkittävää kiinnostusta. Eräs kiinnostuneista oli Pirkkalan Kirkonkylän koulun rehtori Mikko Salkinoja, joka otti myöhemmin yhteyttä Tampereen labin toimijoihin ja pyysi päästä tutustumaan tiloihimme konsultoidakseen FCLabia Pirkkalassa alkavaan rakennusprojektiin liittyen.

Yhteistyö FCLab Tampereen (KAKS10 56) ja Pirkkalan rehtorin ja opettajien kanssa laajeni kiinnostavaksi koulutusyhteistyöksi, jossa suunnitteilla olevan koulun henkilöstö kävi KAKS10ssa 2019 ja 2020 pohtimassa tilojen suunnittelua, vyöhykkeitä, yhteisopettajuutta ja tulevaa toimintamalliaan. FCLab sparrasi asiassa mm. kalusteiden, tekniikan ja yhteisopettajuuden suhteen. Pirkkalan opettajat pääsivät osallistumaan suunnitteluun sen eri vaiheissaan hienosti, vaikka aivan kaikkia nousseita ideoita ei pystytty toteuttamaan. Salkinoja korostaa, että arkkitehti ei saa päättää koulun asioista, sillä opettajat tuntevat tarpeet ja toiminnan paremmin.

Kirkonkylän koulun saneeraus/rakennusprojekti on nyt 2023 alussa edennyt suunnitelmista valmistumiseen ja käyttöönottoon. FCLabin näkökulmasta projektin kiintoisin piirre on se, että kyseessä on Suomen ensimmäinen vyöhykkeisiin perustuva koulu. Koko koulu on perustunut oppimisympäristön vyöhykemalliin ja tietynlaiseen toimintakulttuuriin, jossa on mukana yhteisopettajuutta ja kattavaa yhteistyötä. Lopputulos on tyylikäs ja toimiva; tilat ovat pääosin valoisia ja avaria, harkitusti rajattuja/rajattavia ja käyttäjilleen sopiviksi kalustettuja.

FCLabin ja Kirkonkylän koulun yhteistyössä on onnistuttu saavuttamaan se, mitä FCLab-hankkeessa jo alkuvaiheessa tavoiteltiin – olla tukemassa koulusuunnittelua ja toimia eräänlaisena sparraajana muutosprosesseille.

Kirkonkylän koulu on Suomen ensimmäinen kokonaan oppimisen vyöhykkeisiin (FCLab.fi) perustuva koulu. Koulu on suunniteltu rehtori Mikko Salkinojan johdolla ja opettajia osallistaen oman harkitun toimintakulttuurin mukaisesti.