Oppimisympäristöjen kehittäminen ja oppimisen vyöhykkeet -workshop

FCLab.fi-tiimi toteutti Joensuussa 30.8.2019 workshopin Oppimisympäristöjen kehittäminen ja oppimisen vyöhykkeet.

Tutkimme aluksi koulu- ja oppimisympäristösuunnittelun lähtökohtia sekä keskeisiä tekijöitä erityisesti oppimisen vyöhykkeiden näkökulmasta (https://fclab.fi/oppimisen-vyohykkeet).

Tilojen käyttäjien osallistaminen suunnitteluun on tärkeää, joten workshopin työskentelytavat olivat sen mukaisia. Useat osallistujat päätyivät suunnittelemaan omassa koulussaan olevia tiloja ja saneerauskohteita.