FCLab-tiimi Lontoon BETT- ja Learnit-tapahtumissa

FCLab-tiimimme vieraili 22.-25.1.2019 Lontoossa BETT- ja Learnit-tapahtumissa sekä niiden ympärille rakentuneissa yritystilaisuuksissa. Erityisen arvokasta oli verkottuminen ja useat avaukset uusien sekä olemassa olevien yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi tutkittiin oppimisympäristöihin, tietotekniikkaan  ja teknologiaan liittyviä uutuuksia ja trendejä. Useita matkalla nähtyjä ja koettuja asioita nähdään jatkossa Suomen FCLabeissa!

FCLab.fi vahvistaa uusien oppimisympäristöjen ja digitaalisten materiaalien käyttöönottoa, suunnittelua ja kehittämistä peruskouluissa sekä korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi rakentamalla alueellisia osaamiskeskittymiä.

Yhteistyökumppaneita otetaan mukaan sekä tekniikan että tilavarustelun rintamalla.