KORONASTA ETÄOPETUKSEEN

FCLab panostaa verkko-opetukseen ja digiloikkaan

FCLabin työn painopiste vaihtui Koronan ja poikkeustilan takia nopeasti toistaiseksi erilaiseksi kuin oli ennalta ajateltu; fyysisten oppimisympäristöjen sijaan on työskennelty kuumeisesti etäopetuksen ja verkkopedagogiikan parissa. ITK-konferenssi, eNorssi-tapahtuma ja ulkomaan vierailut jäävät tältä keväältä, mutta uusia haasteita on runsaasti. FCLab-tiimissä ja harjoittelukouluissa paljon muutenkin on ennestään vahva kokemus tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä ja oppimisalustoista, joten tiimissä on ollut valmius keskittyä uusien toimintaympäristöjen kehitystyöhön ja työyhteisöjen tukemiseen monin tavoin.

Valtava digiloikka viikossa

Kuten kaikissa FCLab-yksiköissä, FCLab Tampereella on ollut maaliskuun puolivälissä tiivis viikko. TVT-tehotrio – Mikko Horila, Janne Nissinen ja Tuomo Tammi – valmisteli jo edellisen viikonvaihteen aikana opettajille erilaisia koulutuksia liittyen etäopetukseen siirtymiseen. Maanantaina ja tiistana – sekä etänä keskiviikkonakin – järjestettiin KAKS10 56:ssa (FCLab Tampere)  iltapäiväkoulutuksia etäopetuksesta ja siihen soveltuvien työkalujen käytöstä. Samalla tarjoutui mahdollisuus ottaa todellinen digiloikka!

Etäopetus ja uusi toimintamalli

– Uutta toimintamallia etäopetukseen suunniteltaessa lähdettiin siitä, että oppilaan tulee saada laadukasta ja monipuolista opetusta, vaikka on poikkeustila. Pelkät tehtävälistat eivät riitä, vaan joka päivä oppilaan tulee saada kohdata opettajansa, kuulla hänen ääntään ja olla vuorovaikutuksessa. Lisäksi viestintää tehostetaan joka suuntaan; lapset, huoltajat, opetusharjoittelijat ja työyhteisö tarvitsevat toimivia viestintäkanavia. Oppilaalle tulee luoda turvallinen ja selkeä toimintamalli tuleville viikoille ja kuukausille.

Jotta etäopetus saadaan hyvin käyntiin, tulee valita ja ottaa käyttöön joitain verkkoympäristöjä. Riippuen tiedosta, kokemuksista, saatavuudesta ja tehtävistä valinnoista meille on tarjolla useita vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä ja verkkopalveluita.

etästudio kotona


Sopivat työkalut etäopetukseen

– Reaaliaikaisia opetustuokioita ajatellen meillä Tampereella valittiin käyttöön Zoom-sovellus, kertoo Tuomo Tammi.
– Yliopiston o365-palvelussa oli Zoom valmiiksi mukana, ja se oli luonteva valinta kuva- ja puheyhteyksiin. Zoomin on ajateltu laajemminkin korvaavan esimerkiksi Adobe Connect -yhteyksiä, ja hyvin se näyttää toimivan. Puheen ja kuvan ohella on käytettävissä näytön jako, jos opettaja haluaa näyttää verkkosivun, dokumentin, valkotaulun tai vaikkapa powerpoint-esityksen.

Tampereen yliopiston normaalikoululla muutamalla luokalla pilotoinnissa ollut Qridi haluttiin nyt nopeasti koko koulun käyttöön, koska sen avulla on helppo jakaa oppilaille tehtäviä. Qridi soveltuu myös päiväkirja-työskentelyyn sekä arviointiin, ja ohjelmistoon sisältyvä oppimisen seuranta ja analytiikka ovat erittäin helppokäyttöistä.

– Tampereen norssille valikoitui käyttöön aluksi selkeästi muutama työkalu; meillä valittiin nimenomaan Qridi, Teams ja Zoom. Näiden lisäksi on käytössä Wilma sekä ohjaajasta ja ryhmästä riippuen mm. WhatsApp-ryhmät. Lisäksi käytössä on paljon muita oppimisympäristöjä, kuten Bingel, Ville, Smart Learning Suite jne. Pienemmille oppilaille tämä kaikki ei luonnollisestikaan samaan tapaan sovellu, ja kotona aikuisia tarvitaan tueksi enemmän kuin isommilla oppilailla. Alkuopetuksessa ensi askeleet otettiin Wilman ohjeilla kun taas muilla se on jäänyt lähinnä aikuisten keskinäiseksi tiedotuskanavaksi.

Positiiviset ensikokemukset

Mikko Horila FCLab Tamperesta kertoo kokemuksistaan positiiviseen sävyyn.
– Kyllä tämä aika hyvin etenee: Zoomeissa ollut kaikki mun viitoset paikalla joka aamu, samoin Qridi toimii mainiosti. WhatsApp pikaviestimenä on hyvänä tukena sekä luokalle että henkilökohtaisin viestein.

Tuomo Tammi kertoo, että Microsoft Teams -ympäristössä työskentely tuntuu mielekkäältä kuudennen luokan oppilaiden kanssa.
– Teams on jo hyvin mukana etäoppimisessa. Sillä on helppo jakaa tehtäviä, saada vastaukset kerättyä keskitetysti sekä antaa palautetta ja arviointeja oppilaille. Ja Teams taipuu moneen muuhunkin keskustelupalstoineen, tiedostoalueineen ja stream-työkaluineen.
– Ajattelisin, että meillä on keskeiset työkalut tulevillekin viikoille, kertoo Tuomo Tammi.
– Ensi viikosta alkaen näiden rutiinien päälle on tulossa Forms-testit, Bingel-pelimaailma ja jotain muutakin. Lipsahtaa hetkittäin aika mukavaksi tämä työnteko, mutta kiirettä pitää meillä kaikilla.

Tuomo Tammi nostaa esiin myös palautteen ja kontrollin merkityksen.
– Alkupäivinä on mennyt paljon aikaa tehtävien tarkistamiseen ja palautteenantoon. On kuitenkin välttämätöntä asettaa rima jollekin tasolle, vaatia huolellista työtä ja tehtävien kunnollista tekoa. Uskoisin, että alun työ maksaa jatkossa myös jotain takaisin; uusi toimintatapa on opeteltava, ja tiettyjä rutiineja tarvitaan.

Mikko Horila kertoo ensimmäisen etäopetusviikon kääntyessä loppuun omia tuntemuksiaan.
– Alkaa olla askeleen helpompaa ja kevyempää. Rutiinien ja päivärytmin muodostaminen on tärkeää. Oppilaat rohkaistuivat soittelemaan eilistä aktiivisemmin, ja he ymmärtävät, että open apu on tärkeää. Oppilaat ovat oppineet hetkessä videoneukkarin toimintatavat – mahtavaa! Ja videomateriaalilla on iso merkitys. Päädyin siihen, että teen videon tai pari joka päivä. Tänään ohjevideoita tuli neljä. Näillä annetaan mahdollisuus enemmän aikaa tarvitsevalle tai jeesataan vaikkapa poissaolijoita teknisiä haasteita kohdanneita.
– WhatsApp on osoittautunut erittäin hyväksi pikaviestimeksi, ja se on useilla luokilla ollut jo käytössä. Ikärajojen takia on varminta sen kohdalla olla lupa vanhemmilta.

Yhteistyö toimii

FCLab-tiimissä ja Tampereen norssin opettajakunnassa on loistavat yhteistyöverkostot. Ne takaavat innovatiivisen ja toimivan verkoston työskentelemään hyvässä hengessä toinen toistaan tukien. Toisaalta työmäärä etäopetuksen järjestämisessä on ollut valtava, mutta toisaalta yhteistyö ja toimintakulttuurin kehitys on ollut ainutlaatuista.
– Olemme tehneet valtavan digiloikan yhdessä viikossa!

Mikko & Tuomo

Mikko Horila & Tuomo Tammi