FCLab.fi-hankkeen koulutus-, yhteistyö- ja kokousmatka Kööpenhaminaan 11.-13.1.2023

FcLab hankkeessa mukana olevat harjoittelukoulujen toimijat toteuttivat opinto- ja koulutusmatkan Kööpenhaminaan 11.1.-13.1.2023. Mukana matkalla oli edustajia Suomesta seitsemästä eri FCLab-yksiköstä. Matkan tarkoituksena oli verkostoitua paikallisen FCLabin toimijoiden kanssa ja tutustua kouluihin, joissa kehitetään opetusta ja oppimisympäristöjä sekä hyödynnetään digitaalisuutta kiinteänä osana opetusta.

Ensimmäisenä matkapäivänä vierailimme Carlsbergin kampuksella tutustumassa paikallisen opettajankoulutuslaitoksen Københavns Professionshøjskolen tiloissa toimivaan FCLabiin ja sen toimintaan. Isäntinä meillä toimivat Lasse Remmer ja Martin Thun Klausen.

Kööpenhaminan FCLabin tarkoituksena on toimia kokeilu-, koulutus-, ja testilaboratoriona sekä ammattiin opiskeleville, mutta myös jo kentällä toimiville opettajille. Labin toiminta-ajatuksena on palvella kouluja ja niiden opettajia ja auttaa heitä niin laitehankinnoissa kuin kouluttautumisessakin. Tarkoituksena on löytää aina kutakin käsillä olevaa pedagogista tehtävää varten parhaat työkalut.

Isännät kertoivat meille paikallisen FCLabin toiminnasta ja ideologiasta. Pääsimme tutustumaan tilaan ja sen eri oppimisvyöhykkeisiin. Tilassa oli omat alueensa esitysten tekemiselle, pelaamiselle, rakentelulle ja robotiikalle. Materiaalit vaihtelivat uusiokäytettävistä materiaaleista laserprinttereihin, legoihin, micro:biteihin ym.

Vierailun päätteeksi Sampo kertoi isännille suomalaisesta opettajankoulutuksesta ja FCLab.fi-hankkeesta. Lisäksi jokainen mukana ollut yksikkö kertoi ajankohtaisia asioita omasta FCLab-toiminnastaan.

Torstain ohjelmaan kuului kouluvierailuita. Aamun ensimmäinen vierailu suuntautui Birkerødin kouluun. Koulu on toinen Kööpenhaminnan Apple-kouluista, ja siellä opiskelee noin 750 oppilasta vuosiluokilla 0-9. Henkilökunta kertoi koulun toiminnasta ja esitteli koulun tiloja. Koulun yhteiset tilat olivat muunneltavia, ja ne mahdollistavat yhdessä oppimisen ja tekemisen. Saimme vierailla muutamilla oppitunneilla ja myös haastatella oppilaita. Opettajat olivat aido ylpeitä koulustaan ja oppilaistaan. Apple Distingguished School -status näkyi iPadien laajassa opetuskäytössä. Oppilaat työstivät esimerkiksi omaa oppimisportfoliotaan Book Creatoriin.

Vierailun loppupuolella kunnan IT-tukihenkilö Kim kertoi tarkemmin koulun filosofiasta ja siitä kuinka Apple-kouluna toimiminen on vaikuttanut tapoihin oppia ja opettaa. Koulu on tehnyt oman kirjan iBooksiin, jossa sen arvot ja tavoitteet on tarkemmin kuvattu

Toinen kouluvierailukohteemme oli Kööpenhaminan kansainvälinen koulu, jonka suunnittelussa on otettu erityisesti huomioon kestävä kehitys. Koululla on muunmuassa kolme omaa kasvihuonetta. Koulun ulkoseinät on vuorattu 20000 aurinkopaneelilla ja erityistä huomiota on kiinnitetty myös valaistukseen, ilmanvaihtoon ja energian säästöön. Oppaina kierroksellamme oli kaksi koulun vanhempaa oppilasta. Opastuksesta koulun keräämä tuotto käytetään hyväntekeväisyyteen.

Kööpenhaminen kansainväline koulu on lähes tuhannen oppilaan yksityinen koulu. Eri kansallisuuksia koulussa on lähes 70. Oppilaat ovat iältään 3-19 vuotiaita. Nuorempien oppilaiden opetus noudattaa Tanskan opetussuunnitelmaa. Lukioikäiset oppilaat tekevät International Baccalaureate koulutusohjelmaa.

Koulun tilat olivat suuret ja valoisat. Koulun suunnittelussa oli panostettu yhteistiloihin, jotka mahdollistavat yhdessä tekemisen. Oppilasoppaat kuvaavatkin kouluaan yhteisöksi, jossa on hyvä olla ja oppia.

Viimeisen matkapäivän ohjelmassa oli keskeisimpänä FCLabin hankekokous, jossa paneuduttiin eri vaiheessa olevien hankeosuuksien käsittelyyn, kakkosvaiheen päättämiseen, raportointiin sekä kolmannen ja neljännen vaiheen töihin. Yhdessä keskusteltiin yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa sekä mahdollisista uusista avauksista neloshankkeen ja mahdollisen viitoshankkeen osalta. Yhteinen ohjelmamme loppui hyvissä tunnelmissa, ja kukin palasi kotiin onnistuneelta matkalta oman aikataulunsa ja kulkuyhteyksiensä mukaan.