Oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittäminen harjoittelukouluissa III

Tilat ja tekniikka pedagogiikan kehittämisen tukena

Toim. Tuomo Tammi & Mikko Horila

Oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittäminen harjoittelukouluissa III -julkaisu on kolmas yliopistollisten harjoittelukoulujen oppimisympäristöjulkaisu. Teos on kirjoitettu nimenomaan FCLab.fi-hankkeen ja eNorssi-verkoston TVT-ryhmän yhteistyönä, ovathan aktiiviset toimijat pääosin mukana molemmissa kehittäjäverkostoissa. Ensimmäinen oppimisympäristöjen kehittämistä koskevan teos julkaistiin 2018 ja toinen 2020. Nyt on siis saman julkaisusarjan kolmannen osan vuoro.

Aiempien julkaisujen tapaan halusimme koota FCLabin yksiköissä ja yliopistojen harjoittelukouluissa tehtävää kehitystyötä yhteen ja helpommin löydettäväksi. Pyrkimyksenä on samalla auttaa kaikkia suomalaisten koulujen ja oppimisympäristökehittämisestä kiinnostuneita tahoja.  – Lue lisää…

Sähköinen julkaisu, FlipBook

Ladattava pdf-versio