Itä-Suomen yliopiston Rantakylän normaalikoulun kahdessa pienryhmässä (n=20) on käynnissä “I Can Dig It!” tulevaisuuden digitaidot –tutkimushanke. Hankkeessa seurataan oppilaiden digitaitojen, yhteistyötaitojen ja minäpystyvyyden edistymistä kolmen sisältökokonaisuuden aikana. Kokonaisuudet pidetään kevään 2023 aikana. Digitaitojen harjoittelemisen lisäksi oppilaat vastaavat yhteistyötaito- ja minäpystyvyys-kyselyihin. Hanke tukee osaltaan oppilaan hyvinvoinnin rakentumista koulussa. 

Kevään 2023 aikana oppilaat harjoittelevat monipuolisesti erilaisia digitaitoja osana koulutyötään. Digitaitojen harjoittelu tapahtuu kolmessa sisältökokonaisuudessa (3 x 90 min/kokonaisuus): LEGO: Spike Prime (ohjelmointi), micro:bit (koodaus, maker-toiminta), Minecraft (historia, yhteistoiminnallinen tuottaminen). Digitaitojen opettajina toimivat Itä-Suomen normaalikoulun luokanlehtorit Ville Eronen ja Sampo Forsström sekä erityisopetuksen lehtorit Juuso Pursiainen ja Katariina Räsänen. 

Digitaitojen harjoittelemisen lisäksi oppilaat vastaavat yhteistyötaito- ja minäpystyvyys-kyselyihin. Minäpystyvyyttä tutkii tarkemmin Antti Stützle opinnäytetyössään. Oppilaiden ja opettajien kokemuksia kerätään sähköiselle alustalle harjoituskertojen jälkeen. Digiharjoitustuntien aikana tallennetaan oppilaiden välistä toimintaa ja huomion kohteena ovat vuorovaikutustilanteet ja yhteistoiminta oppilaiden välillä. Videoimisen toteuttaa ja tutkimusaineiston analyysista vastaa Itä-Suomen yliopiston erityispedagogiikan oppiaineen lehtori Anniina Kämäräinen.  

Hankkeen aikana tehdään normaalikoulun ja yliopiston oppiaineen kanssa kiinteää yhteistyötä. Tutkijoiden yhteistyön avulla kerätyn monipuolisen tutkimusaineiston pohjalta (kyselyaineisto, videomateriaali, laadullinen päiväkirja-aineisto) pyritään kuvaamaan oppilaiden minäpystyvyyden ja yhteistyötaitojen kehittymistä osana digitaitojen oppimista. 

Tutkimus- ja yhteistyöprojektia on toteuttamassa FCLab-hanke, jota Opetushallitus rahoittaa. 

Lisätiedot juuso.pursiainen@uef.fi tai sampo.forsstrom@fclab.fi