Rantakylän normaalikoulun kahdessa pienryhmässä (n=20) saatiin kevään 2023 aikana “I Can DigIT!” tulevaisuuden digitaidot –tutkimushankkeen ensimmäinen vaihe valmiiksi. Hankkeessa seurattiin oppilaiden digitaitojen, yhteistyötaitojen ja minäpystyvyyden edistymistä kolmen sisältökokonaisuuden aikana. Kokonaisuudet pidettiin kevään 2023 aikana. Digitaitojen harjoittelemisen lisäksi oppilaat vastasivat yhteistyötaito- ja minäpystyvyys-kyselyihin.  

Sisältökokonaisuudet toteutettiin LEGO: Spike Primen, Micro:bitin ja Minecraftin avulla. 

  • Spike Prime kokonaisuudessa oppilaat tutustuivat ohjelmoinnin perusteisiin ja sensoreiden toimintaan. Kokonaisuuden lopussa oppilaat pääsivät suunnittelemaan, rakentamaan ja ohjelmoimaan oman huvipuistolaitteen.
  • Micro:bitillä toteutetussa kokonaisuudessa hyödynnettiin Hummingbird-sarjaa, joka mahdollistaa hyvin esim. MAKER-projektien rakentamisen. Sarjaan ja sen käyttöön tutustumisen jälkeen oppilaat suunnittelivat ja rakensivat ansan, joka laukeaa automaattisesti eri sensoreita hyödyntämällä.
  • Minecraft kokonaisuudessa oppilaiden tehtävänä oli yhteisesti rakentaa historiallinen rakennus. Jotta tämä onnistui, tuli oppilaiden toimia pienissä ryhmissä ja he jakoivat erilaisia työtehtäviä ryhmän jäsenille. Kokonaisuuden teemana oli antiikin Rooma.

Digitaitojen opettajina toimivat Itä-Suomen normaalikoulun lehtorit Ville Eronen ja Sampo Forsström sekä erityisopetuksen lehtorit Juuso Pursiainen ja Katariina Räsänen. Videoimisen toteutti ja vuorovaikutukseen liittyvästä tutkimusaineiston analyysista vastasi Itä-Suomen yliopiston erityispedagogiikan oppiaineen lehtori Anniina Kämäräinen.