.

Hankematka Tallinnaan

Turun FCLab teki tutustumismatkan Tallinnan Vivita -keskukseen ja Suvemäen demokraattiseen kouluun. Tavoitteenamme oli päästä näkemään, miten maker-pedagogiikkaa toteutetaan erilaisessa ympäristössä ja erilaisista lähtökohdista kuin Suomen kouluissa sekä mikä demokraattinen koulu on ja miten se käytännössä toimii.

Vivita-luovuuspaja lapsille

.

Virossa arvostetaan innovatiivisuutta ja käsillä tekemistä. Vivita Vivistop on pääosin japanilaisen yksityishenkilön rahoittama toimintakeskus, maker space. Se tarjoaa vapaaehtoista ja maksutonta iltapäivä- ja harrastetoimintaa, johon kuka tahansa lapsi voi osallistua.

Vierailu Vivitassa oli positiivinen ja inspiroiva kokemus. Mielestämme on ällistyttävää, miten kaikki voi toimia niin hyvin yhteen: materiaalit, tilat, rahoitus ja ohjaajien ammattitaito. Suhteellisen pieneen tilaan on järjestetty mahdollisuuksia monipuoliseen luovaan toimintaan. On puuverstas, laserleikkuri, ompelukoneita, 3D-printteri, nepparikone, tyhjiömuovain, T-paitaprässi, vinyylileikkuri, elektroniikkarakentelua, robotiikkaa, välineitä erilaisten kierrätysmuovituotteiden valmistamiseen, paperiaskartelua, videokuvausta, esiintymislava, ruuanlaittoa ja kaksi koiraa.

Toimintaa pyörittää kahdeksan hengen tiimi ja vierailevia osaajia. Tilassa toimiakseen lasten pitää suorittaa toimintapassi. Passin suorittamalla lapset tutustuvat tilassa käytettäviin välineisiin ja niiden käyttöön. Tilan laitteet on värikoodattu: vihreitä lapset voivat käyttää itsenäisesti, keltaisiin tarvitaan lupa aikuiselta ja punaisia saa käyttää vain yhdessä aikuisen kanssa.

Turussa vähän vastaavaa toimintaa järjestetään nuorisotiloissa ja Seikkailupuistossa. Suurin ero on toiminnan lapsilähtöisyydessä, sillä Turussa toiminta on useimmiten jonkin teeman mukaista ja yleensä aikuisen suunnittelemaa.

Vivita-keskuksen toiminta tuntuu olevan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Keskuksessa on toteutettu hankkeita muun muassa Prisma-kauppaketjun ja Lennusadam-merimuseon kanssa. Hankkeiden tavoitteena oli saada ostosreissu ja museo lapsilähtöisemmiksi, ja Vivitan lapsitiimin ehdotusten perusteella muutoksia myös tehtiin. Projektiin kuului toimivien ja toimimattomien elementtien kartoittamista, parannusten ideointia ja prototyyppien rakentamista.

Vierailun inspiroimana aloimme suunnitella, kuinka me koulunkin puitteissa voisimme tehdä yhteisprojekteja vaikkapa taidemuseon tai Varissuon kirjaston kanssa. Toimivien ja toimimattomien osioiden kartoittamiseen käytetty täpläaktiviteetti olisi käyttökelpoinen myös koulussa, kun halutaan kehittää koulua oppimisympäristönä. Meistä olisi hienoa, jos koulussamme tai muualla Varissuolla olisi vastaava monitoimitila. Toiminta nivoutuu luontevasti ympäristö- ja yrittäjyyskasvatukseen, sillä suuri osa käytettävistä materiaaleista on kierrätettyjä ja tehtyjä tuotteita voi myydä, kuten Vivita-keskus tekee yhteistyössä Fotografiska-museon kanssa.

Vivita-keskuksia on maailmalla useita. Saimme tuntuman, että rahoittaja haluaa kohdentaa varojaan suuren sydämen hankkeisiin. Vivita-keskusten lisäksi hän rahoittaa Aasiassa muun muassa hanketta, jossa selvitetään mahdollisuutta kasvattaa riisiä meressä nykyistä suuremman ihmismäärän ruokkimiseksi.

» Tutustu Vivita-keskuksen sivuihin

Suvemäe TKG – Tallinnan demokraattinen koulu
.

Suvemäen demokraattinen koulu toimii Tallinna Kunstigümnaasiumin osana. Suvemäessä koko opetus ja toiminnan rakenne perustuvat demokratialle. Koulussa jokaisen ääni tulee kuuluviin. Periaatteita ovat oppilaslähtöisyys, itseohjautuvuus, oppimaan oppiminen, vastuun kantaminen ja oman oppimisprosessin omistajuus. Koulussa jokainen hyväksytään sellaisena kuin on, ja yläkoululaiset tukevat ja ohjaavat nuorempia oppilaita.
.


.

Viisi vuotta sitten perustettu koulu on monikielinen, monikulttuurinen ja kansainvälinen. Saimme vaikutelman, että Virolle ominaiset yhteiskunnalliset kysymykset, kuten venäjän- ja vironkielisten rinnakkaiselo, on onnistuttu Suvemäessä ratkaisemaan. Koulun oppilaista monet ovat sellaisia, joilla on syystä tai toisesta ollut vaikeuksia sopeutua standardiopetukseen. Johtajaopettaja Charlie Monerolla on vahva usko demokraattiseen kouluun ja koulun kasvatusfilosofiaan. On viisi periaatetta, joita jokaisen tulee kunnioittaa: stop, my body, my things, my name, my planet.

Suvemäessä noudatetaan Viron opetussuunnitelmaa, mutta opetusmenetelmien ja koulupäivien organisoiminen eroavat tyystin valtavirtakouluista. Suvemäessä opiskelu on opettajajohtoisen opetuksen ohessa paljolti projektimuotoisuutta. Oppilaiden mukaan projektiopiskelua on noin puolet. Koulun päätökset tehdään ja ongelmat ratkaistaan oppilaiden ja henkilökunnan yhteisissä koulukokouksissa. Valittu linja kuulostaa toimivalta: Monero kertoi, että viime vuoden yhdeksäsluokkalaisten päättökokeissa Suvemäen oppilaat suoriutuivat paremmin kuin pääkoulun oppilaat. Harmiksemme emme päässeet seuraamaan oppitunteja, mutta koulua meille esitelleet oppilaat osoittautuivat eläviksi esimerkeiksi koulun kasvatusfilosofian toimivuudesta.

Oppilaiden mielestä parasta koulussa on, että heihin luotetaan ja heillä on vapautta. Opiskelu tuntuu mielekkäältä, ja ilmapiiri on kannustava. Joidenkin mukaan omaehtoinen opiskelu tuntui alussa vaativalta, mutta opetusmenetelmiin tottumisen jälkeen projektiperusteinen opiskelu motivoi. Huonona puolena oppilaat mainitsivat sen, että koulukokoukset ovat joskus turhan pitkiä.

Suomalaisesta näkökulmasta vierailu Suvemäkeen herätti paljon ajatuksia. Suvemäe vaikutti monin tavoin epäkoulumaiselta. Näkyvillä oli vain vähän meille tuttua välineistöä, kuten esitysteknologiaa, havaintovälineitä ja toiminnallisen oppimisen tarpeistoa. Opetuksen, valvonnan ja aikataulutuksen organisointi ravisteli ajatuksiamme. Koulua meille esitelleet oppilaat tekivät kuitenkin vaikutuksen esiintymisellään, ja olimme vaikuttuneita myös siitä, miten demokraattisessa koulussa opiskelu vaikutti heitä hyödyttäneen. Koulun toiminnasta välittyi hallitun kaaoksen vaikutelma, ja se tuntui olevan monelle lapselle sopiva oppimisympäristö ja opiskelumuoto.

Demokraattinen koulu on mielestämme rohkea kokeilu. Tuliaisena kotiin otimme mukaamme ajatuksen siitä, että joskus voisi itsekin löysätä otetta ja antaa oppilaille enemmän vastuuta, tilaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaan oppimisprosessiinsa.

» Katso Suvemäen esittelyvideo YouTubessa

.

Tämä artikkeli on julkaistu myös Turun normaalikoulun FCLab-hankesivulla