Future Classroom Lab I loppusuoralla


FCLab.fi-hankkeen ensimmäinen kaksivuotiskausi on kääntynyt loppusuoralle, mutta katse on samalla tulevassa. Kevätkausi 2020 poikkeusoloineen muodostui melko erilaiseksi kuin oli suunniteltu. Tavoitteisiin kuitenkin on päästy varsin hyvin. Hankekaudella saatiin käynnistettyä kolme FCLabia (Joensuu, Tampere, Oulu) suunnitelman mukaan sekä luotiin vahva ja uskottavan verkosto. Hanke on luonut suomalaisen oppimisen vyöhykkeiden mallin, jota on jo hyödynnetty koulusuunnittelun ja -saneerauksen apuna. Olemme onnistuneet toimimaan aktiivisesti yhteistyössä kansainvälisen FCLab-verkoston kanssa sekä kehittäneet monipuolista yhteistyötä yritysmaailman kanssa.

Erilaisten tapahtumien ja koulutusten kautta on lisätty opettajien TVT-osaamista sekä maker- ja ohjelmointitaitoja. Tietoa on levitetty aktiivisesti eri medioissa (www-sivut, Twitter, Facebook). FCLab on ollut vahvasti mukana eNorssi-verkostossa sekä valtakunnallisissa tapahtumissa (ITK, Digioppimisen areena). Toisen hankevuoden aikana on jalkautettu työtä myös seutukunnallisesti (koulutukset, vierailut, konsultointi koulusuunnittelussa) ja päästy käyttämään IoT-ympäristöjä ja sensoritekniikkaa uudessa oppimisympäristössä. Kevään 2020 poikkeusolosuhteissa on kehitetty tvt-pohjaisia pedagogisia toteutusmalleja myös etäopetukseen.

Future Classroom Lab II suunnitteilla

Tulevaisuuden tavoitteena on laajentaa hankkeen toimintaa eli perustaa uusia FCLab-yksiköitä. Alkuperäiset kolme labia jatkavat mentorointiroolissa sekä kehittävät edelleen I-vaiheessa aloitettua FCLab-toimintaa laajentaen sen kattamaan mahdollisuuksien mukaan koko yksikön aina alakoulusta lukioon saakka.

FCLab.fi-hankeen II-vaiheen tavoitteena on tarkastella koko koulurakennusta oppimisvyöhykkeellisenä ympäristönä eri kouluasteiden tarpeista ja lähtökohdista nähden. Tällöin keskitytään yksikkökohtaisesti oppimisympäristösuunnitteluun sekä oppimisen ja opettamisen esteiden poissulkemiseen. Tavoitteena on myös FCLab-ideologian jalkauttaminen eNorssi-verkoston sisällä sekä seutukunnallisesti ja valtakunnallisesti. Erityisen tärkeänä nähdään ruotsinkielisten koulujen osallistuminen hankkeeseen, mikä edesauttaa Pohjoismaiden yhteisen FCL-toiminnan käynnistämisen. Lisäksi tavoitteena on tutkimustoiminnan lisääminen yhteistyössä paikallisten opettajankoulutusyksiköiden kanssa. Syksy 2020 kuluu eräänlaisessa I ja II hankkeen välimaastossa, ja toimintaa joudutaan poikkeusolojen takia sopeuttamaan. Toivottavasti olosuhteet ja resurssit hankkeen II-vaiheelle ovat suotuisat 2021 alusta alkaen.