EDUKATA – palvelumuotoilukoulutus

FCLab-tiimimme osallistuu fasilitaattoreina EDUKATA – Palvelumuotoilun menetelmät koulun toimintakulttuurin kehittämisen välineenä -koulutukseen Espoossa kuluvana lukvuotena. Ensimmänen lähipäivä oli Espoossa 20.9.2018.

Kurssin kohderyhmänä ovat peruskoulun rehtorit johtoryhmineen. Koulutuspaikkana on Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskus Otaniemessä. Kurssin järjestäjä on IT-kouluttajat ry, yhteistyössä LifeLearn Platform ja Qroom.

Koulutuksen tavoitteina ovat:

– auttaa koulun rehtoreita ja johtoryhmän jäseniä analysoimaan koulunsa nykytilaa ja sen pohjalta kehittämään koulunsa pedagogiikkaa, toimintakulttuuria sekä oppimisympäristöjä palvelumuotoilun menetelmiä käyttäen

– oppia ohjaamaan palvelumuotoiluprosessi omassa koulussa

– kehittää yhteisöllistä ja osallistavaa toimintakulttuuria, oppimisympäristöjä ja pedagogiikkaa
– lisätä koulun henkilökunnan ja oppilaiden hyvinvointia

– kehittää koko kouluyhteisön toimintatapoja

– antaa osallistujille käyttöönsä konkreettisia Edukatapalvelumuotoilumallin mukaisia välineitä kehittämisen tueksi

Lähipäivien aiheet:

– Johdatus palvelumuotoiluun
– Yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittäminen
– Kehittämishaasteen määrittely ja tulevaisuusskenaariotyöskentely
– Kehittämis- ja kokeilukulttuurin edistäminen ja pilotoinnin suunnittelu
– Palvelumuotoiluprosessin esittely, yhteenveto, arviointi ja jatkotoimet omassa työyhteisössä