Elever i åk 5 utforskar och förbättrar i Snow:bit-projektet vid Vasa övningsskola

Inom ramen för projektet  har elever i årskurs 5 vid Vasa övningsskola fått möjligheten att arbeta med den spännande produkten Snow:bit, utvecklad av det norska företaget Make:kit. Snow:bit är en innovativ, propellerdriven släde som inte bara erbjuder praktiska erfarenheter inom teknik och design, utan även en introduktion till programmering och problemlösning.

Eleverna förbättrade Snow:biten med delar som de själv designat. En trevlig problemlösningsuppgift!

Vad är Snow:bit?
Snow:bit är en släde tillverkad av laserskuren björkfaner. Den unika designen med propellrar som trycker luft bakåt gör den snabb och rolig att köra på is, snö eller annat jämnt och hårt underlag.

Projektets upplägg
Under ledning av Lars Broman, Kasper Hiltunen och klassens lärare Jan Alin, arbetade eleverna i par för att analysera, förbättra och optimera Snow:bit. Här är en översikt över arbetsprocessen:

Analys av konstruktionen
Eleverna började med att noggrant undersöka Snow:bitens konstruktion. De diskuterade hur de olika delarna fungerade tillsammans och identifierade områden för förbättring.

Prototyptillverkning
Med sin nyvunna insikt designade eleverna prototyper av nya delar, såsom skidor och fästen, i papp. Denna fas gjorde det möjligt för dem att experimentera och snabbt göra justeringar.

Digital design
Nästa steg var att överföra pappmodellerna till digitala ritningar i Tinkercad, ett användarvänligt ritprogram. Detta gav eleverna erfarenhet av digital design och CAD-teknik.

Laserskärning
De digitala ritningarna användes sedan för att skära ut delarna i björkfaner med hjälp av skolans laserskärare. Denna teknik introducerade eleverna till precisionsskärning och tillverkning med moderna verktyg.

Montering och testning
Med de nya delarna monterade eleverna om sina Snow:bits och genomförde testkörningar för att utvärdera förbättringarna. Fokus låg på att öka rörligheten, stabiliteten, styrbarheten och snabbheten. Eleverna lärde sig även att böja skidorna med ånga, en process som efterliknar traditionell tillverkning av träskidor.

Programmering
Eleverna bekantade sig även med programmering, vilket gjorde det möjligt för dem att styra och finjustera slädarnas prestanda ytterligare.

Resultat och lärdomar
Projektet gav eleverna en praktisk och engagerande inblick i teknisk design och programmering. Genom att arbeta tillsammans i par utvecklade de viktiga färdigheter inom samarbete och problemlösning. De lärde sig att iterera på sina idéer, från initiala koncept till färdiga produkter, och att använda olika digitala och analoga verktyg för att förverkliga sina visioner.

Vi är otroligt stolta över våra elever och deras framsteg i detta projekt! De har inte bara förbättrat Snow:bitens prestanda utan också fördjupat sin förståelse för teknik och innovation.

Text: Kasper Hiltunen & Lars Broman