Sensoritekniikka ja oppimisen olosuhteet

FCL Strategic Seminar in Brussels 15.5.2019

FCLab.fi KOHTIO-konferenssissa 2019

Workshop Helsingissä 24.4.2019

FCLab.fi ITK-konferenssissa 2019

Ääntä vaimentavat sermit ja sisustuselementit

BETT ja Learnit – FCLab.fi Lontoossa

Muuttuvat oppimisympäristöt -kurssi

Muuttuvat oppimisympäristöt -yliopistokurssin  noin 100 opiskelijaa ohjaajineen kävivät 19.1.2019 Tampereen Norssilla  kouluttautumassa.  Päivän aikana kurssin osanottajat kävivät  tutustumassa KAKS10 56 -oppimisympäristöön ja Future Classroom Labin Tampereen yksikköön.

EDUKATA – palvelumuotoilukoulutus

FCLab-tiimimme osallistuu fasilitaattoreina EDUKATA – Palvelumuotoilun menetelmät koulun toimintakulttuurin kehittämisen välineenä -koulutukseen Espoossa kuluvana lukvuotena. Ensimmänen lähipäivä oli Espoossa 20.9.2018.

Kurssin kohderyhmänä ovat peruskoulun rehtorit johtoryhmineen. Koulutuspaikkana on Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskus Otaniemessä. Kurssin järjestäjä on IT-kouluttajat ry, yhteistyössä LifeLearn Platform ja Qroom.

Koulutuksen tavoitteina ovat:

– auttaa koulun rehtoreita ja johtoryhmän jäseniä analysoimaan koulunsa nykytilaa ja sen pohjalta kehittämään koulunsa pedagogiikkaa, toimintakulttuuria sekä oppimisympäristöjä palvelumuotoilun menetelmiä käyttäen

– oppia ohjaamaan palvelumuotoiluprosessi omassa koulussa

– kehittää yhteisöllistä ja osallistavaa toimintakulttuuria, oppimisympäristöjä ja pedagogiikkaa
– lisätä koulun henkilökunnan ja oppilaiden hyvinvointia

– kehittää koko kouluyhteisön toimintatapoja

– antaa osallistujille käyttöönsä konkreettisia Edukatapalvelumuotoilumallin mukaisia välineitä kehittämisen tueksi

Lähipäivien aiheet:

– Johdatus palvelumuotoiluun
– Yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittäminen
– Kehittämishaasteen määrittely ja tulevaisuusskenaariotyöskentely
– Kehittämis- ja kokeilukulttuurin edistäminen ja pilotoinnin suunnittelu
– Palvelumuotoiluprosessin esittely, yhteenveto, arviointi ja jatkotoimet omassa työyhteisössä

 

 

FCLab.fi-tiimi Madridissa

FCLab.fi-hankkeen tiimi vierailu 16.-18.9. Madridissa LG Europen toimipisteessä. Tech seminaarissa oli kutsuttuna LG:n avainasiakaita ja yhteistyökumppaneita. Hanketiimimme oli kutsuttu tutustumaan uutuustuoteisiin ja erityisesti neuvottelemaan yhteistyömahdollisuuksista yrityksen kanssa.

Hedelmällisten neuvottelujen myötä LG alkaa osaltaan varustaa FCLab.fi-hankkeen kolmea Learning Labia Suomessa (Tampere, Oulu, Joensuu). Verkostomme labit testaavat ja kehittävät tekniikan pedgogisia käyttömahdollisuuksia ja auttavat mm. kehittämään kosketusnäyttöihin liittyviä ohjelmistoja.