Tekoäly-webinaari 4.4.2023

Tekoäly-webinaari 4.4.2023 klo 14-16.
TEKOÄLY VAI TUKIÄLY – TEKOÄLY OPETTAMISEN JA OPPIMISEN TYÖKALUNA
FCLabin ja eNorssin järjestämässä tekoäly-webinaarissa 4.4.2023 oli mukana noin 230 osallistujaa.
Ohjelmassa oli mielenkiintoisia asiantuntijapuheenvuoroja sekä yritysmaailman, opettajan ja opetushallituksen puheenvuorot.

FCLab ja eNorssi ITK-konferenssissa 5.-7.10.

ENorssi ja FCLab ovat vahvalla panoksella mukana ITK-konferenssissa Hämeenlinnassa. Tapahtuma on Aulangolla 5.-7.10.2022. Torstaina klo 11.15 – 14.45 ”ohjelmapolkumme” on alakerran luentosalissa 14.

Torstain 6.10. ITK-esityksissä on yhteisenä teemanamme on eNorssin tietostrategia ja sen jalkauttaminen sekä muita eNorssin- ja FCLab-verkostossa ajankohtaisia asioita. Vastuuta ovat jakamassa useat yksiköt ja monet kehittäjä-opettajat eri norsseista.

Spike Prime sarjassa tulee mukana legoja, renkaita ja monipuolisesti liittämiseen ja toiminnallisuuksiin tarvittavia osia. Sarjan keskipisteenä ja aivoina toimii ohjelmoitava hubi, jossa on kuusi tulo/lähtöliitäntää, valomatriisi, Bluetooth, kaiutin, gyroskooppi ja ladattava akku. Yksinkertaisimmillaan ohjelmointi on keskusyksikön, yhden tai kahden moottorin liikuttamista käskyjen avulla, mutta Spike-sarja antaa mahdollisuuden hyödyntää myös ohjelmoitavia sensoreita…

Funtronic – interaktiivinen lattia

Sphero Indit ovat yli 4-vuotiaille tarkoitettuja helposti lähestyttäviä liikkuvia robotteja, jotka kannustavat mielikuvitukselliseen ja ongelmanratkaisuun perustuvaan oppimiseen. Tampereen Norssilla tutustuminen alkoi ekaluokkalaisten kanssa tammikuussa 2022.

Dubai EXPO – yritysyhteistyö ISKUn kanssa

Oppimisanalytiikkapedagogiikan kehittäminen yhteistyössä

OAHOT-hankeyhteistyö Rantakylän normaalikoulussa

Perusopetuksen oppilaiden oman oppimisen ohjaamisen ja itseohjautuvan oppimisen taidoista on puhuttu paljon viime aikoina. On pohdittu sitä, missä määrin lapset ovat kykeneviä asettamaan tavoitteita, seuraamaan, monitoroimaan ja arvioimaan omaa oppimistaan, ja miten heitä pitäisi siinä tukea. Tähän haasteeseen on pureuduttu Itä-Suomen yliopistossa toteutettavassa Oppimisanalytiikan hyödyntäminen itseohjatun oppimisen tukemisessa koulutuspolun eri vaiheissa (OAHOT) -hankkeessa.

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukouluista Rantakylän normaalikoulu pääsi mukaan FCLab-hankkeen toiseen vaiheeseen mukaan syksyllä 2020. Tässä hankkeessa Rantakylän osuus painottui vahvasti oppimisanalytiikan kehittämiseen ja näin ollen oli luonnollista lähteä tekemään yhteistyötä OAHOT-hankkeen tutkimusryhmän kanssa.

Lukuvuoden 2020-2021 aikana Rantakylän normaalikoulun Koski-solussa (5.-6. lk) toteutettiin kaksi pilottia, joista ensimmäinen käsitteli Avaruus-teemaa ja jälkimmäinen Kestävää kehitystä. Avaruus-pilotin suunnittelussa tehtiin yhteistyötä luokanopettajakoulutuksen opetusteknologian opetuskäyttöön liittyvän opintojakson opiskelijoiden kanssa ja Kestävä kehitys-pilotissa puolestaan vastasivat H3 eli syventävää harjoittelua suorittavat opiskelijat.

Näiden pilottien jälkeen jäämme mielenkiinnolla odottamaan lopullisia tuloksia ja hyviä oppimisanalytiikan sovelluksia koulussa hyödynnettäväksi.

OAHOT-hankkeen johtajan, professori Laura Hirston ja Rantakylän normaalikoulun lehtori Kimmo Nyyssösen artikkeli löytyy kokonaisuudessaan Sirius-verkkojulkaisusta: https://issuu.com/enorssi/docs/sirius_2_2021/1?ff

Hankkeen etenemistä voi seurata sivulla https://sites.uef.fi/oahot/ , josta löytyy myös OAHOT-blogi, jossa hankkeen toimijat ja yhteistyökumppanit kirjoittavat oppimisanalytiikkaan ja oppimiseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista.

FCLab.fi II käynnistyy

FCLab.fi II käynnistyy! OPH on tänään 18.9.2020 myöntänyt rahoituksen FCLab II jatkohankkeelle. Oppimisympäristöjen kehittämistoiminta jatkuu norsseissa ainakin parin seuraavan vuoden ajan, ja mukaan verkostoon saadaan ”vanhojen” toimijoiden (Oulu, Tampere ja Joensuu) lisäksi uusina myös Vaasan, Helsingin ja Jyväskylän norssit.

Case Qridi – esimerkki yritysyhteistyöstä

Future Classroom Lab I loppusuoralla

Uusi oppimisympäristöjulkaisu valmistui

DAY 4 – Simsalabim