FCLabin hankepäivät Jyväskylässä

FCLab-päivät järjestettiin 6.-7.5.2024 Jyväskylässä. Tapahtuma kokosi yhteen FCLab-verkoston jäseniä ja yhteistyökumppaneita ympäri Suomen. Päivien aikana kouluttauduttiin, keskusteltiin ajankohtaisista teemoista ja jaettiin kokemuksia.
Ensimmäisen päivän keskeiset aiheet olivat yhteistyö Generation AI -hankkeen kanssa ja tutustuminen ThingLinkin uusiin innovaatioihin…

Elever i åk 5 utforskar och förbättrar i Snow:bit-projektet vid Vasa övningsskola

Inom ramen för projektet  har elever i årskurs 5 vid Vasa övningsskola fått möjligheten att arbeta med den spännande produkten Snow:bit, utvecklad av det norska företaget Make:kit. Snow:bit är en innovativ, propellerdriven släde som inte bara erbjuder praktiska erfarenheter inom teknik och design, utan även en introduktion till programmering och problemlösning.

Eleverna förbättrade Snow:biten med delar som de själv designat. En trevlig problemlösningsuppgift!

Vad är Snow:bit?
Snow:bit är en släde tillverkad av laserskuren björkfaner. Den unika designen med propellrar som trycker luft bakåt gör den snabb och rolig att köra på is, snö eller annat jämnt och hårt underlag.

Projektets upplägg
Under ledning av Lars Broman, Kasper Hiltunen och klassens lärare Jan Alin, arbetade eleverna i par för att analysera, förbättra och optimera Snow:bit. Här är en översikt över arbetsprocessen:

Analys av konstruktionen
Eleverna började med att noggrant undersöka Snow:bitens konstruktion. De diskuterade hur de olika delarna fungerade tillsammans och identifierade områden för förbättring.

Prototyptillverkning
Med sin nyvunna insikt designade eleverna prototyper av nya delar, såsom skidor och fästen, i papp. Denna fas gjorde det möjligt för dem att experimentera och snabbt göra justeringar.

Digital design
Nästa steg var att överföra pappmodellerna till digitala ritningar i Tinkercad, ett användarvänligt ritprogram. Detta gav eleverna erfarenhet av digital design och CAD-teknik.

Laserskärning
De digitala ritningarna användes sedan för att skära ut delarna i björkfaner med hjälp av skolans laserskärare. Denna teknik introducerade eleverna till precisionsskärning och tillverkning med moderna verktyg.

Montering och testning
Med de nya delarna monterade eleverna om sina Snow:bits och genomförde testkörningar för att utvärdera förbättringarna. Fokus låg på att öka rörligheten, stabiliteten, styrbarheten och snabbheten. Eleverna lärde sig även att böja skidorna med ånga, en process som efterliknar traditionell tillverkning av träskidor.

Programmering
Eleverna bekantade sig även med programmering, vilket gjorde det möjligt för dem att styra och finjustera slädarnas prestanda ytterligare.

Resultat och lärdomar
Projektet gav eleverna en praktisk och engagerande inblick i teknisk design och programmering. Genom att arbeta tillsammans i par utvecklade de viktiga färdigheter inom samarbete och problemlösning. De lärde sig att iterera på sina idéer, från initiala koncept till färdiga produkter, och att använda olika digitala och analoga verktyg för att förverkliga sina visioner.

Vi är otroligt stolta över våra elever och deras framsteg i detta projekt! De har inte bara förbättrat Snow:bitens prestanda utan också fördjupat sin förståelse för teknik och innovation.

Text: Kasper Hiltunen & Lars Broman

Turun labin nankematka Tallinnaan

Turun FCLab teki tutustumismatkan Tallinnan Vivita -keskukseen ja Suvemäen demokraattiseen kouluun. Tavoitteenamme oli päästä näkemään, miten maker-pedagogiikkaa toteutetaan erilaisessa ympäristössä ja erilaisista lähtökohdista kuin Suomen kouluissa sekä mikä demokraattinen koulu on ja miten se käytännössä toimii…

Uusi oppimisympäristöjulkaisu valmistui 4/2024

Oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittäminen harjoittelukouluissa IV
Tilat ja tekniikka pedagogiikan kehittämisen tukena
Toim. Tuomo Tammi & Mikko Horila

Oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittäminen harjoittelukouluissa IV on vuorossaan neljäs julkaisusarjan oppimisympäristöjulkaisu. Se on syntynyt eNorssin ja FCLabin yhteistyönä. Suomen yliopistojen harjoittelukoulujen eNorssi-verkosto ja FCLab-hanke ovat tiiviin yhteistyön ja aktiivisen toimintansa kautta aktiivisia toimijoita monipuolisessa tutkimus-, kokeilu- ja kehitystoiminnassa.

Ulkona oppimisesta hyvää oloa koulupäivään

Oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittäminen harjoittelukouluissa IV
Tilat ja tekniikka pedagogiikan kehittämisen tukena
Toim. Tuomo Tammi & Mikko Horila

Oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittäminen harjoittelukouluissa IV on vuorossaan neljäs julkaisusarjan oppimisympäristöjulkaisu. Se on syntynyt eNorssin ja FCLabin yhteistyönä. Suomen yliopistojen harjoittelukoulujen eNorssi-verkosto ja FCLab-hanke ovat tiiviin yhteistyön ja aktiivisen toimintansa kautta aktiivisia toimijoita monipuolisessa tutkimus-, kokeilu- ja kehitystoiminnassa.

FCLab ja eNorssi ITK-konferenssissa 17.-19.4.

FCLab ja eNorssi ovat jälleen vahvalla panoksella mukana ITK-konferenssissa Hämeenlinnassa 17.-19.4.2024. Torstaina 18.4. klo 12.00 FCLab ja eNorssi aloittavat AREENA-salissa klo 12.00 esityksellään Kouluhyvinvointia rakentamassa. Ohjelmapolkumme” jatkuu klo 14 alkaen 3. kerroksen luentosalissa 36. Edelleen perjantaina esityksiä on esityssali 12:ssa klo 10.30 ja esityssali 21:ssa klo 11.15. Lisäksi olemme mukana useilla esityksillä ITK-posterinäyttelyssä Scandic Aulangon toisessa kerroksessa sijaitsevalla näyttelyalueella. Vastuuta ovat jakamassa useat yksiköt ja monet kehittäjäopettajat eri norsseista. ITK-seminaarin aikaan FCLab.fi-hanke ja eNorssi-verkosto julkaisevat kaksi merkittävää sähköistä julkaisua. Veloituksetta kaikkien käytössä ovat Oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittäminen-teos sekä Opettajan tekoälyopas-julkaisu. Kaikki verkoston sähköiset julkaisut löytyvät https://enorssi.fi/artikkelit/ -osoitteessa.

Opettajan tekoälyopas julkaistu

eNorssin tekoälyopas opettajille
– tiivis tietopaketti tekoälyn keskeisistä asioista ja opettajan työhön liittyviä käytännön esimerkkejä
Harjoittelukoulujen eNorssi-verkostossa on laadittu eri kouluasteiden opettajien ja opettajankouluttajien tueksi Opettajan tekoälyopas, joka tarjoaa opettajille pienen ja tiiviin tietopaketin tekoälyn keskeisistä asioista ja useita opettajan työhön liittyviä käytännön esimerkkejä. Tekoälyoppaassa esitellään tekoälyn käyttöä opettajan erilaisten työtehtävien, kuten luokanohjaajan työn, apuvälineenä sekä oppilaille opetettavana aiheena ja nostetaan esille muutamia tekoälyn käyttöön liittyviä haasteita ja kysymyksiä.

World’s first complete school inspired by FCL zones – Pirkkala Kirkonkylä school

The primary objectives of FCLab’s activities are to develop new learning environments, teaching technology, and pedagogy, and to foster the utilization of teaching technology. While a significant portion of the development work occurs within the FCLab-units, the overarching aim of a publicly funded project is to yield benefits that extend more broadly across the entire educational landscape. This case study illustrates the collaboration between FCLab and Pirkkala Kirkonkylä School, tracing their journey from the conceptual stage to the school’s successful implementation over the course of a year.

Virtuaalinen pakopeli tekoälyn avulla

Helsingin normaalilyseossa testattiin tekoälyäpalvelujen käyttämistä virtuaalisen pakopelin luomisessa. Aiheena oli 7. lk geometrian kertaus koetta varten erilaisista suorista, kulmista, koordinaatistosta ja symmetriasta.
Erilaisten pakopelien luominen vie runsaasti aikaa ja osoittautui, että tekoälyllä laatimista saa tehostettua huomattavasti. Kokeilussa luotiin ensin ChatGPT 3.5 -tekoälyllä tarina ja kuvaus aluksen osista…

BETT 2024 – FCLAB-matkaajien kokemuksia

Kokemuksia Lontoon matkasta – BETT 2024
Edustava joukko FCLab.fi- ja eNorssi-väkeä eri harjoittelukouluista osallistui BETT 2024 –messuihin Lontoossa tammikuussa 2024. Matkaohjelmaan kuului matkaajista riippuen BETT-messujen lisäksi erilaisia muita tapahtumia ja tapaamisia, mm. Oman verkoston ilta CTouchin kanssa, Nordic Bett ja Ilonan seminaarit sekä ATEAN, Microsoftin ja muiden yritysten tilaisuudet.