FClab Oulu ja Qridi solmivat syksyllä 2019 yhteistyösopimuksen, jonka tiimoilta 12 opettajaa sitoutui testaamaan Qridi-sovellusta. Sisältöinä olivat esimerkiksi:
– Qridi oppimisen arvioinnin työkaluna, itsesäätelytaitojen kehittämiseen, 
– oppimispäiväkirjaa useammissa aineissa, mutta etenkin kuvataiteessa ja käsitöissä,
– ilmiöopetuksessa, itsearvioinnissa 
integrointia myös opetusharjoitteluun,
– Qridi yhteisopettajuuden työvälineenä sekä
– yksilöllinen oppimispolku ja Qridi. 

Qridin käyttökokemuksia

Viimeisen kymmenen vuoden aikana olen halunnut kehittää lasten oman oppimisen omistajuutta monin eri tavoin. Olen halunnut kehittää pelillisyyttä, toiminnallisuutta ja tutkivaa oppimista yhteistoiminnallisin menetelmin samalla kuitenkin yksilölliset oppimispolut huomioiden. Olen pyrkinyt jatkuvasti etsimään sovelluksia ja oppimisalustoja, jotka helpottaisivat työtäni. Ohessa analysoin Qridiä oppimisalustaa vuoden käyttökokemuksen perusteella.

Oppimisen itsesäätely

Luokallamme on blogi, johon viikottain kirjaamme oppimistavoitteet ja -sisällöt, ja sen pohjalta oppilaat asettavat maanantaisin itse itselleen tavoitteita. Perjantaisin he käyvät itse  arvioimassa, miten hyvin ovat onnistuneet tavoitteissaan. Lisäksi käytämme muutaman viikon välein vertaisarviointia ja opettajana käyn viikottain antamassa n. kymmenelle oppilaalle kerrallaan palautetta heidän tavoitteenasettelustaan ja onnistumisistaan. Aiemmin olemme käyttäneet Classroomia tavoitteiden asetteluun, mutta tänä vuonna käytimme siihen Qridiä.(Kokeilimme tavoitteenasettelussa syksyllä ensin Qridin tavoitetyökalua, mutta sitä emme saaneet niin hyvin toimimaan itse asetetuille tavoitteille. Tulevaa syksyä ajatellen mietin, miten voisimme paremmin hyödyntää Qridin tavoitetyökalua, kun oppilaat ITSE asettavat oppimiselleen tavoitteita ja arvioivat niitä. Molempia tavoitetyyppejä nimittäin kokeilimme.)

Päädyimme lopulta käyttämään päiväkirjaa tavoitteenasettelussa. Siinä oppilas näkee näppärästi edellisen viikon tavoitteensa ja onnistumisensa, voi laittaa kuviakin muistoksi. Tässä omien tavoitteiden asettelussa ja onnistumisen arvioinnissa Qridi näytti parhaat puolensa, sinne on opettajan helppo mennä myös kommentoimaan. Vertaisarviointia emme tällä työkalulla tehneet, vaan ne liitimme aina yksittäisiin projekteihin tms. ja teimme erikseen arvioinneissa, ja silloin opettaja tietty antoi arvioitavat tavoitteet.  Oppilaat antoivat heti Qridistä myönteistä palautetta, he sanoivat heti, että tähän tavoitteenasetteluun ja onnistumisten arviointiin tämä Qridi soveltui hienosti.

“Lue viikkoblogi, ja aseta itsellesi tavoitteet tälle viikolle. Kirjoita kokonaisin lausein ainakin kolme asiaa, mitä haluat oppia tulevalla viikolla. 

 • Mitä haluan tehdä tullakseni taitavammaksi oppijaksi? 
 • Mitä teen saavuttaakseni tavoitteeni?
 • Miten paljon aion lukea tällä viikolla? 
 • Mieti, millaiset asiat parantaisivat sinun ja muidenkin luokkatovereittesi hyvinvointia? Mitä sinä voisit tehdä hyvinvoinnin lisäämiseksi? Mikä tuo iloa oppimiseen ja koulupäiviin? Miten selviän ikävämpien tunteiden kanssa?
 • Mitä voisin tehdä luokan työrauhan parantamiseksi? 
 • Kirjoita , mitä haluat oppia/ missä haluat kehittyä. Muista, että tavoitteen tulee olle mahdollinen toteuttaa sovitussa ajassa, ei liian helppo eikä ihan liian vaikea. 
 • Kirjoita , miten hyvin/paljon/taitavasti  haluat osata asian? (Niin hyvin, että osaan kertoa siitä omin sanoin viisi asiaa, virheettömästi jne,,) Tavoitteen tulee olla jotenkin mitattavissa.
 • Kirjoita, mihin mennessä haluat oppia tavoitteena olevan asian.

Urakat ja eriyttäminen

Nykyään oppimisympäristöjä, alustoja ja tehtäviä löytyy todella monesta eri paikasta, ja oppilaat ovatkin joskus ihan hukassa, kun on Wilmaa ja Villeä, Qridiä ja Classroomia, driveä, thinglinkiä, padletia  ja showbietä ja Seppoa, Väillä käydään kisailemassa Socrativen, Kahootin ja Quizzletin tyyppisillä työkaluilla ja sitten ovat vielä oppilirjat, vihkot ja eri kustantajien tarjoamat digimateriaalit. Harjoittelukoulussa  näihin alustoihin tulee tutustuttua ehkä enemmän kuin tavallisissa kouluiisa. Olen kokenut Qridin tehtävälistat mainiona työvälineenä kaikkien näiden alustojen kokoamistyökaluna oppilaille. Lisään vain kaikki tehtävät tehtävälistaan, ja tehtäväkuvauksiin voi lisätä linkit eri palautusalustoihin ja  ympäristöihin.  Etäopetuksen aikaan saatoimme laittaa jopa päiväkohtaiset urakat Qridiin, ja jos jonain päivänä annoimme tehtävät vain Classroomissa, oppilaat heti kaipailivat Qridin “urakkalistaa”. Tässä on myös mainiota, kun he voivat samalla arvioida omaa panostustaan tai onnistumistaan lisätessään suoritusmerkintää. Tämä tehtävälista on ehkä helpoiten oppilaan oppimispolkua kuvaava työkalu Qridissä, siellä näin yhdellä silmäyksellä, kuka on mitenkin eri tehtävässä onnistunut, ja sinne pääsi kommentoimaan ja kannustamaan helpoksi. Tehtävälista on kuin luotu vastaamaan tarpeisiini. Mahtavaa, kun voin näin keväälläkin laittaa kaikki kirjojen palautukset, luokan siivouksen, kuvistöiden kotiinviemiset jne. tehtävälistaan.

Arviointi

Käytimme etäopetuksen aikana oppilaan hyvinvoinnin, motivaation, itsestä huolehtimisen ja hyvinvoinnin seuraamiseen arviointityökalua. Oppilas kävi joka päivä arvioimassa, kuinka hyvin oli kyseisen päivän “jaksanut”, tehnyt tehtävät, pitänyt tauot, osallistunut etäistuntoihin jne. Tähän käytimme valmista kirjastosta löytynyttä arviointipohjaa, mihin lisäsimme muutaman mielestämme tärkeän kohdan. Käytimme myös harjoitukset -osiota läksyjen kuulusteluissa, mutta tehtävätyyppien rajallisuuden vuoksi huomasimme sen soveltuvan vain tietyntyyppisiin tehtäviin. Jos annoimme oppilaille mahdollisuuden vastata lyhyesti omin sanoin, he kyllä keksivät vaikka minkälaisia variaatioita oikeaksi vastaukseksi, mitä emme työparin kanssa olleet osanneet ennakoida, ja testien korjaus oli jopa isompi homma kuin niiden tekeminen.

Palautetta Qridistä

Qridin parhaita puolia on sen visuaalisuus, helppo käyttöliittymä, monipuolisuus ja lapsiystävällisyys. Se soveltuu nimenomaan oppimisen itsesäätelyn tukemiseen ja arviointiin, ja siinä on mukavasti saatu motivoivaa pelillisyyttäkin mukaan. Aika useaan pedagogiseen tarpeeseen koen, että tähän kannattaa käyttää Qridiä.

Toiveita ja kehittämisehdotuksia

 • Yhteensopivuus esim. Google Classroomin kanssa niin, että esim. tietyn arvioinnin tai päiväkirjan voisi suoraan linkittää Classroomin tehtävään, eikä oppilaan tarvitsisi Qridin sisällä ruveta enää etsimään, mihin siellä piti mennä, kun kerran kirjautuvatkin googlen tunnuksilla…
 • Ryhmien joustavuus. Käytämme usein vaihtuvia yhteistoiminnallisia ryhmiä. Olisi mielekästä, että niitä ryhmiä voisi helpommin vaihdella ja oppilaille tulisi näkyviin esim. vertasarvioinnissa VAIN oman ryhmänsä jäsenet.
 • Harjoitus-osion tehtävätyyppien lisäys tai yhteistoiminta ja integroituvuus  esim. Ville-tehtäväalustan kanssa tai Classdojo-tyyppisen kannustinjärjestelmän kanssa. Itselläni on jäänyt yhteistyö kotien kanssa tässä ympäristössä kokeilematta.

Vuosien myötä olen seurannut Qridin kehitystä, ja se on ollut loistavaa. Uskon, että viiden vuoden päästä Qridissä on jo läsnä kaikki unelmani. Onnea ja menestystä!

Kirjoittaja Vuokko Kangas vuokko.kangasáoulu.fi