FCLAb/KAKS10 56 ja Arvioinnin ulottuvuudet

Tampereen yliopiston normaalikoulu on toimittanut tammikuussa 2020 julkaisun Arvioinnin ulottuvuudet. FCLab Tampere eli KAKS10 56 on edustettuna julkaisussa artikkelissa, jossa kuvataan uuden oppimisympäristön syntyä ja toimintaperiaatteita sekä arvioidaan ensimmäisten toimintavuosien kokemuksia.

Mikko Horila & Tuomo Tammi:
KAKS10 56
pariopettajuus innovatiivisessa tulevaisuusluokassa
– ensimmäisten vuosien kokemuksia ja arviointia

Julkaisu on luettavissa verkossa:
Arvioinnin ulottuvuudet -sähköinen julkaisu (flipbook)
Arvioinnin ulottuvuudet pdf-dokumentti